ΝΕΑ ΜΕΛΗ:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

 


 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Εργαστήριο Χημείας ΕΑΠ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Εργαστήριο Χημείας ΕΑΠ

ΤΜΗΜΑ

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΥς

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

1. Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Σπανός

2. Λέκτορας Κυριάκος Μπουρίκας

3. Αθανάσιος Τσέβης (μεταδιδακτορικός ερευνητής)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

1. Αγλαΐα Γεωργάκα

2. Μάλαμας Σωτηρίου

 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΥς ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Μελέτη πρώτων υλών για την ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Μελέτη των διεργασιών Ρόφησης και κατάλυσης για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές ροφητικών υλικών και καταλυτών

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 1. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερών καταλυτών σε διεργασίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 2. Θεμελιώδης μελέτη της διεπιφάνειας που αναπτύσσεται μεταξύ ενός οξειδίου (καταλυτικού φορέα ή άλλου προσροφητή) και ενός ηλεκτρολυτικού διαλύματος.
 3. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών μελέτης της οξεοβασικής συμπεριφοράς στερεών οξειδίων – καταλυτικών φορέων καθώς και άλλων προσροφητών (ανόργανων και βιολογικών) σε επαφή με ηλεκτρολυτικό διάλυμα και του προσδιορισμού του σημείου μηδενικού τους φορτίου.
 4. Μελέτη του μηχανισμού προσρόφησης ιονικών ειδών των μετάλλων μετάπτωσης κατά την εναπόθεσή τους στη διεπιφάνεια «οξείδιο – καταλυτικός φορέας / διάλυμα εμποτισμού»
 5. Μελέτη του μηχανισμού ρόφησης ανόργανων και οργανικών ρύπων από την υγρή φάση σε επιφάνειες ανόργανων προσροφητών και βιοροφητών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συσκευή Μέτρησης Ειδικών Επιφανειών και Κατανομής Μεγέθους Όγκου

 


 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Ερευνητική Ομάδα Κατάλυσης και Τεχνολογιών Υδρογόνου

 

ΤΜΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ερευνητική Ομάδα Κατάλυσης και Τεχνολογιών Υδρογόνου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΥς

 1. Θεόφιλος Ιωανίδης
 2. Δημήτριος Δελημάρης
 3. Ιωάννα Παπαβασιλείου
 4. Ευτυχία Παπαδοπούλου
 5. Αρετή Ζαχαροπούλου

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΥς ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

 • Μελέτη πρώτων υλών για την ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές΅
 • Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Μελέτη των διεργασιών Ρόφησης και κατάλυσης για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές ροφητικών υλικών και καταλυτών

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 1. Καταλύτες για αναμόρφωση αλκοολών προς υδρογόνο
 2. Καταλύτες οξείδωσης πτητικών οργανικών ενώσεων
 3. Μεμβράνες άνθρακα για διαχωρισμό αερίων μιγμάτων
 4. Φυσικά ροφητικά υλικά για διοξείδιο του άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Διάταξη για δυναμικές μετρήσεις ρόφησης/εκρόφησης εξοπλισμένη με φασματογράφο μάζας

 


ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

 • Τομέας Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 

ΤΜΗΜΑ

Ηλεκτρολογίας

ΙΔΡΥΜΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ηλίας Σταθάτος, Αναπληρωτής καθηγητής

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΥς

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

1. Δρ. Ηλίας Σταθάτος

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

1. Κατσαγούνος Ιωάννης

 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΥς ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

 • Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές ροφητικών υλικών και καταλυτών

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Στο εργαστήριο Εργαστήριο Νανοηλεκτρονικών Υλικών και διατάξεων μετατροπής της Ηλιακής ενέργειας  παρασκευάζονται κατά κύριο λόγο νέα νανοσύνθετα και μεσοπορώδη υλικά με σκοπό τη χρήση τους σε ενεργειακές εφαρμογές (οργανικά/ανόργανα ηλιακά στοιχεία) αλλά και σε εφαρμογές που σχετίζονται με την αποικοδόμηση οργανικών ρύπων σε υγρή κυρίως μορφή. Τα υλικά μελετώνται τόσο στη δομή τους (μέγεθος σωματιδίων, κρυσταλλικότητα, πορώδες κ.λ.π) χρησιμοποιώντας πληθώρα τεχνικών αλλά και στην συμπεριφορά τους ως φωτοκαταλύτες για τις παραπάνω εφαρμογές.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο Νανοηλεκτρονικών Υλικών και διατάξεων μετατροπής της Ηλιακής ενέργειας

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

 1. Ποροσίμετρο Micromeritics Tristar 3000
 2. Υγρή χρωματογραφία (HPLC) Shimatzu Prominence
 3. Μετρητής ολικού οργανικού άνθρακα σε υγρά και στερεά δείγματα, Shimatzu.TOC-VCSH/ SSM-5000A
 4. Φασματοφωτόμετρα απορρόφησης/ εκπομπής (Hitachi U-2900/ F2500)
 5. Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FT/IR Jasco 4100)
 6. Λυχνία Εξομοίωσης Ηλιακής ακτινοβολίας (solar simulator) και λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας.
 7. Πυριαντήρια υψηλής θερμοκρασίας
 8. Εργαστηριακοί πάγκοι και συνήθεις συσκευές παρασκευαστηρίου.

ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. “Sustainability Science and engineering: Sustainable Water Recycling Versus Desalination Contribution Chapter 10: TiO2-Based Advanced Oxidation Nanotechnologies for water Purification and Reuse”: H. Choi, S. Al-Abed, D.D. Dionysiou,  E. Stathatos, P.Lianos.
 2. Visible light-activated N-F-codoped TiO2 nanoparticles for the photocatalytic degradation of microcystin-LR in water Miguel Pelaez, Armah A. de la Cruz, Elias Stathatos, Polycarpos Falaras, Dionysios D. Dionysiou Catalysis Today, Volume 144, Issues 1-2, 15 June (2009), Pages 19-25.
 3. A new precursor for the preparation of nanocrystalline TiO2 films and their photocatalytic properties Katerina Pelentridou, Elias Stathatos, Panagiotis Lianos, Vassilios Drakopoulos Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10 (2010) 1
 4. Photodegradation of the herbicide azimsulfuron using nanocrystalline titania films as photocatalyst and low intensity Black Light radiation or simulated solar radiation as excitation source Katerina Pelentridou, Elias Stathatos, Helen Karasali, Panagiotis Lianos Journal of Hazardous Materials, (2009), 163, 756.
 5. Microstructure characterization and photocatalytic activity of mesoporous TiO2 films with ultrafine anatase nanocrystallites Yongjun Chen, Elias Stathatos, Dionysios D. Dionysiou Surface and Coatings Technology, (2008), 202, 1944.

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ


 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 • Ομάδα Ι. Πασχαλίδη

 

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Χημείας

ΙΔΡΥΜΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ιωάννης Πασχαλίδης

 

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΥς

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

1. Ιωάννης Πασχαλίδης

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

1. Άντρη Δημητρίου

2. Μελπω Προδρόμου

 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΥς ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

 • Μελέτη πρώτων υλών για την ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Μελέτη των διεργασιών Ρόφησης και κατάλυσης για περιβαλλοντικές εφαρμογές

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Προσρόφηση Μεταλλοιόντων Λανθανίδων (Eu3+) και Ακτινίδων Γαίων (UO22+, Th4+, Am3+, NpO2+) καθώς επίσης και χαλκού σε παραπροϊόντα βιομάζας (πυρηνόξυλο, πυρηνάνθρακας) Μεταλλοξείδια και Ορυκτά.
 • Προσρόφηση βορίου (βορικού οξέος) σε Μεταλλοξείδια και Ορυκτά.
 • Διαχωρισμός Μεταλλοιόντων Λανθανίδων (Eu3+) και Ακτινίδων Γαίων (UO22+, Th4+, Am3+, NpO2+) καθώς επίσης Ra2+ απο Υδατικά Διαλύματα και  με Ρητίνες

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1. Φασματοσκοπικές Μέθοδοι: UV-VIS, ATR-FTIR, (powder)XRD
 2. Ραδιομετρικές Μέθοδοι: α-φασματοσκοπία, ραδιομετρία υγρού σπινθηρισμού
 3. Σε συνεργασία με εργαστήριο του εξωτερικού:  Raman, TRLFS

 

ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Kiliari T., Pashalidis I.: Simplified alpha-spectroscopic analysis of uranium in natural waters after its separation by cation-exchange, Radiation Measurements, 45 (2010) 966-968

2. Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive sorption of Cu(II) and Eu(III) ions on Olive-Cake Carbon in aqueous solutions - A potentiometric study, Adsorption, 16 (2010) 167–172

3. Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive sorption of Cu(II), Eu(III) and U(VI) ionson dunite in aqueous solutions: a potentiometric study, Int. J. Environmental Technology and Management, 12 (2010) 322–332.

4. Konstantinou M., Kolokassidou K.  and Pashalidis I.: Studies on the interaction of olive cake and its hydrophylic extracts with polyvalent metal ions (Cu(II), Eu(III)) in aqueous solutions, J. Hazardous Materials, 166 (2009) 1169–1173.

5. Konstantinou M. and Pashalidis I.: Competitive Sorption of Cu(II), Eu(III) and U(VI) Ions on TiO2 in Aqueous Solutions - A Potentiometric Study, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 324 (2008) 227 – 221.

 

 


ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

 • Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων

 

ΤΜΗΜΑ

Tμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ΙΔΡΥΜΑ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Δρ. Κώστας Ν. Κώστα

 

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΥς

Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό

1. Δρ. Κώστας Ν. Κώστα

2. Δρ. Πέτρος Σάββα

3. Χαρούλα Πισκοπιανού

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

1. Χρίστος Θεολογίδης

2. Λίλιαν Βαλανίδου

3. Νάντια Κολοκασίδου

 

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΥς ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 

 • Μελέτη πρώτων υλών για την ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Μελέτη των διεργασιών Ρόφησης και κατάλυσης για περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές ροφητικών υλικών και καταλυτών

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Περιβαλλοντική απορύπανση
 • Κατάλυση με περιβαλλοντικές εφαρμογές
 • Απορύπανση αερίων και υγρών αποβλήτων
 • Επεξεργασία και διαχείριση στερεών/τοξικών αποβλήτων
 • Πρόληψη ρύπανσης, αυτοματοποίηση περιβαλλοντικών και βιομηχανικών διεργασιών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1. Ion chromatograph (IC)
 2. Gas chromatograph (GC)
 3. Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
 4. Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR)
 5. Gas Chromatograph – Mass Spectrometer (GC-MS)
 6. Specific Surface Area andPore Analyzer (BET)
 7. Quadrupole Mass Spectrometer (MS)
 8. TOC/TON analyzer
 9. Specially Designed Fully Automated Gas and Liquid Flow Panels

 

ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. P.G. Savva,C.N. Costa, “Hydrogen Lean-DeNOx as an Alternative to the Ammonia and Hydrocarbon Selective Catalytic Reduction (SCR)”, Catalysis Reviews, 53, 2 (2011) 91-151.
 2. Ch.P. Theologides,P.G. Savva, C.N. Costa, “Catalytic removal of nitrates from waters in a continuous flow process: The remarkable effect of liquid flow rate and gas feed composition”, Applied Catalysis B: Environmental, 102 (2011) 54-61.
 3. C.N. Costa, P.G. Savva, J.L.G. Fierro and A.M. Efstathiou, “Industrial H2-SCR of NO on a Novel Pt/MgO-CeO2 Catalyst”, Applied Catalysis B: Environmental, 75 (2007) 147.
 4. P.G. Savva, G.G. Olympiou, C.N. Costa, V.A. Ryzhkov and A.M. Efstathiou, “Hydrogen Production by Ethylene Decomposition Over Ni Supported on Novel Carbon Nanotubes and Carbon Nanofibers”, Catalysis Today, Volumes 102-103 (2005) 78.
 5. Costas N. Costa, Lilian Valanidou, Petros G. Savva, Christodoulos Theologides, “Novel Catalyst for the Reduction of NO to N2 With Ethanol or Ethanol With Hydrogen Under Lean De-NOx Conditions”. European Patent Application No. 10390001.5 – 2104 (filed on December 2010).