ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  • Ερευνητική Ομάδα Κατάλυσης και Διαφασικής Χημείας για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
  • Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Χημείας με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση
  • Εργαστήριο Ραδιοχημείας

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  • Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  • Ερευνητική Ομάδα Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Βιοσυμβατών Υλικών

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  • Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (UPeeL)