Σκοπός του ενδοπανεπιστημιακού δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο "Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ροφητικών Υλικών για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές" και ακρωνύμιο ΑΡΥς, είναι η διεπιστημονική συνέργεια για την ανάπτυξη νέων κι αποδοτικών ροφητικών υλικών και καταλυτών και την αξιολόγησή τους με στόχο τη χρήση τους σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές . Οι επιμέρους άξονες του δικτύου είναι:

 1. Μελέτη πρώτων υλών για την ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
     
 2. Ανάπτυξη ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
     
 3. Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ροφητικών υλικών και καταλυτών για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
     
 4. Μελέτη των διεργασιών ρόφησης και κατάλυσης για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
     
 5. Περιβαλλοντικές εφαρμογές ροφητικών υλικών και καταλυτών.